Ministeri d'Educació, Cultura i Esport - Govern d'Espanya

Benvingut al Portal de la Formació Professional a través d'Internet. S'hi podrà trobar orientació per decidir el millor itinerari formatiu i professional, aconseguir informació sobre la Formació Professional a Distància, i accedir als mòduls o cicles formatius en què s'estigui matriculat.

LA FORMACIÓ, LA MILLOR VIA PER MILLORAR LES POSSIBILITATS PROFESSIONALS. UNA OFERTA ADAPTADA A CADA CIRCUMSTANCIA I PER A CADA NECESSITAT.

Notícies