Ud. está aquí:
  1. Inici
  2. Ministeri

Organització

En aquest apartat es recullen l'estructura, les funcions i les competències dels òrgans directius del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, així com informació dels seus titulars, les oficines i centres del Ministeri en l'exterior, i una relació dels organismes adscrits al Ministeri.

Correspon al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport la proposta i execució de la política del Govern en matèria educativa, de formació professional i d'universitats, així com la promoció, protecció i difusió del patrimoni històric espanyol, dels museus estatals i de les arts, del llibre, la lectura i la creació literària, de les activitats cinematogràfiques i audiovisuals i dels llibres i biblioteques estatals, la promoció i difusió de la cultura en espanyol, així com l'impuls de les accions de cooperació cultural i, en coordinació amb el Ministeri d'Afers Estrangers, de les relacions internacionals en matèria de cultura.

Així mateix, correspon a aquest Ministeri la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'esport.

Ministerio de Educación y Formación Profesional

1. Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.

Ministerio de Cultura y Deporte

1. Corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de las relaciones internacionales en materia de cultura.

2. Asimismo corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies

  • Entendido