Antolaketa

Atal honek biltzen ditu Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioko zuzendaritza-organoen egitura, funtzioak eta eskumenak, baita titularren, bulegoen eta Ministerioak atzerrian dituen zentroen inguruko informazioa eta Ministerioari atxikitako erakundeen zerrenda ere.

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioari dagokio hezkuntza, lanbide-heziketa eta unibertsitate gaietan Gobernuaren politika proposatu eta gauzatzea, baita hainbat elementu sustatu, babestu eta hedatzea ere, esate baterako, Espainiako ondare historikoa, estatuko museoak eta arteak, liburua, irakurketa eta sorkuntza literarioa, jarduera zinematografiko eta ikus-entzunezkoak, estatuko liburu eta liburutegiak eta espainieraz egindako kultura. Bestalde, nazioarteko lankidetza ekimenak ere bultzatzen ditu, eta, Kanpo Arazoetako Ministerioarekin elkarlanean, kultura gaien inguruko nazioarteko harreman ekimenak ere bai.

Halaber, Ministerio honi dagokio kirol gaietan Gobernuaren politika proposatu eta gauzatzea.

Ministerio de Educación y Formación Profesional

1. Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.

Ministerio de Cultura y Deporte

1. Corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de las relaciones internacionales en materia de cultura.

2. Asimismo corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies

  • Entendido