Ud. está aquí:
  1. Inicio
  2. Ministerio
  3. Organización

Organización

Neste apartado recóllese a estrutura, funcións e competencias dos órganos directivos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, así como información dos seus titulares, as oficinas e centros do Ministerio no exterior, e unha relación dos Organismos adscritos ao Ministerio.

Corresponde ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte a proposta e execución da política do Goberno en materia educativa, de formación profesional e de universidades, así como a promoción, protección e difusión do patrimonio histórico español, dos museos estatais e das artes, do libro, a lectura e a creación literaria, das actividades cinematográficas e audiovisuais e dos libros e bibliotecas estatais, a promoción e difusión da cultura en español, así como o impulso das accións de cooperación cultural e, en coordinación co Ministerio de Asuntos Exteriores, das relacións internacionais en materia de cultura.

Así mesmo, corresponde a este Ministerio a proposta e execución da política do Goberno en materia de deporte.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies

  • Entendido