Organización

Neste apartado recóllese a estrutura, funcións e competencias dos órganos directivos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, así como información dos seus titulares, as oficinas e centros do Ministerio no exterior, e unha relación dos Organismos adscritos ao Ministerio.

Corresponde ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte a proposta e execución da política do Goberno en materia educativa, de formación profesional e de universidades, así como a promoción, protección e difusión do patrimonio histórico español, dos museos estatais e das artes, do libro, a lectura e a creación literaria, das actividades cinematográficas e audiovisuais e dos libros e bibliotecas estatais, a promoción e difusión da cultura en español, así como o impulso das accións de cooperación cultural e, en coordinación co Ministerio de Asuntos Exteriores, das relacións internacionais en materia de cultura.

Así mesmo, corresponde a este Ministerio a proposta e execución da política do Goberno en materia de deporte.

Ministerio de Educación y Formación Profesional

1. Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional.

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.

Ministerio de Cultura y Deporte

1. Corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de las relaciones internacionales en materia de cultura.

2. Asimismo corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte.

© Ministerio de Educación y Formación Profesional

© Ministerio de Cultura y Deporte

Logotipo W3C/WAI doble A (WCAG 1.0) Este documento es valido XHTML 1.0 Strict Este documento CSS es valido

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies

  • Entendido